Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

malaola
Reposted frombruisedlee bruisedlee viaLirael Lirael

July 20 2017

malaola
2621 e4a6 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaczinok czinok
malaola
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viapoolun poolun

July 18 2017

malaola
7332 e494 390
Reposted fromzciach zciach viagreywolf greywolf
8506 c7d4 390
Reposted fromimpalaatnight impalaatnight vianiskowo niskowo
malaola
  
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiskowo niskowo

July 16 2017

malaola

When I start fixing a small bug


/* by charliemini */

malaola
6027 370b 390
Reposted fromoll oll viamuviell muviell
malaola
2695 1b1d 390
Reposted fromdaelmo daelmo vialadymartini ladymartini

July 15 2017

malaola
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viabadblood badblood

July 14 2017

malaola
9388 5918 390
Reposted frombzium bzium viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
malaola
Reposted fromFlau Flau viaRedPenny RedPenny

July 12 2017

malaola
3466 d332 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viakazdysieliczy kazdysieliczy
malaola
5446 15d9 390
#smuteczek
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viazdzir zdzir
malaola

Muminki

Bobek do Małej Mi:
- Poczęstowałbym cię cukierkiem, ale się boję.
- Czego się boisz?
- Że weźmiesz.
Reposted fromlynka lynka viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
malaola
1659 a1f6 390
Reposted fromzciach zciach viagitana gitana
malaola
Był też moją ostoją, a zarazem moim przeciwieństwem- pasowaliśmy do siebie idealnie. Ja byłam impulsywna i uczuciowa, on- spokojny i mądry. Czułam się przy  nim bezpiecznie zarówno psychicznie jak i fizycznie... i wiedziałam, ze mogę na nim polegać w każdej sytuacji.
— C. Watson, Chłopiec, którego nikt nie kochał
Reposted fromMerlinka Merlinka viagdziejestola gdziejestola
malaola
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viagdziejestola gdziejestola

July 11 2017

malaola
Reposted fromtfu tfu viazdzir zdzir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl