Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

0461 f367 390
Reposted frombwana bwana viaRekrut-K Rekrut-K
malaola
8236 d756 390
malaola
5785 9774 390
Łódź, ul.Piramowicza
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaikari ikari
malaola
Reposted fromRynn Rynn viaikari ikari
malaola

trzeba śnić cierpliwie
w nadziei że treść się dopełni
że brakujące słowa
wejdą w kalekie zdania
i pewność na którą czekamy
zarzuci kotwicę.

— Z. Herbert
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not via12czerwca 12czerwca

April 27 2017

malaola
5726 d601 390
Reposted fromGIFer GIFer viafutureiscoming futureiscoming
malaola
8572 40ee 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viaszarakoszula szarakoszula
malaola
5447 e614 390
Reposted fromfungi fungi viatoniewszystko toniewszystko

April 26 2017

malaola
7975 d9f5 390
Reposted fromsherlock sherlock vianienienie nienienie
malaola
malaola
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabanshe banshe
malaola
7150 47eb 390
0415 85c2 390

harrypotterconfessions:

NICE TRY MUGGLES, ANY REAL WIZARD KNOWS YOU JUST STICK YOUR WAND ARM OUT FOR THE BUS.

seen on rebloggy.com/harry potter
Reposted fromsunlight sunlight viagabrynia gabrynia
malaola

“ Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic. ”

— W. Myśliwski
Reposted fromladygrey ladygrey viagabrynia gabrynia

April 25 2017

malaola
Reposted fromteijakool teijakool
5733 6f7b 390

dialga:

LMFDLAO VBNJKDFXVCG

Reposted fromCalysto Calysto

April 24 2017

malaola
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viapatrzpodnogi patrzpodnogi
3919 8c58 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viapatrzpodnogi patrzpodnogi
malaola
2101 d740 390
Reposted fromchinchetaaa chinchetaaa viasatyrlane satyrlane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl