Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

malaola
8188 ccad 390
Reposted frommeem meem viacziczi cziczi

November 16 2017

malaola
3425 ae8c 390
Reposted fromkaiee kaiee viarudzinska rudzinska
malaola
3987 d7aa 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
2050 8fa1 390

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h vianiskowo niskowo
malaola
5240 bf4c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasarkastyczna sarkastyczna

November 07 2017

7290 0f61 390
Reposted fromtiberiusmulder tiberiusmulder viabeinthe beinthe

November 03 2017

malaola
Reposted fromparkaboy parkaboy vianiskowo niskowo
malaola
3115 da4a 390
Reposted fromsohryu sohryu viagreywolf greywolf

October 26 2017

malaola
Ku jej zaskoczeniu ujął ją za rękę. Oczy jej się rozszerzyły i wstrzymała oddech, gdy uniósł jej dłoń i porównał z rozmiarem własnej dłoni. (...) Trzymał jej dłoń, jak gdyby była fascynującym skarbem, a ona czuła się z tym szczęśliwa. Niemal zapomniała, że ręka należy do niej.
— Ann Brashares – Trzy Wierzby. Opowieść o przyjaźni
malaola
9694 d6d2 390
Reposted fromaanisiowe aanisiowe vianiskowo niskowo
malaola
3071 7c8f
she saw a train for the first time
Reposted fromczinok czinok viasilence89 silence89

October 25 2017

malaola
0223 e69f 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viasilence89 silence89

October 23 2017

malaola
7283 0281 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
malaola

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viasilence89 silence89
malaola
Będę cię szukać pośród tysięcy światów
i dziesięciu tysięcy wcieleń, aż cię odnajdę.
— 47 Roninów
Reposted fromjannet jannet vianiskowo niskowo
malaola
9838 46d3 390
Reposted fromsohryu sohryu vianiskowo niskowo

October 20 2017

malaola
5064 f2c4 390
Reposted fromSardion Sardion viaikari ikari
malaola
6630 14f3
Reposted fromkatsiu katsiu
malaola
5242 8457 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachowchow chowchow
malaola
4846 d0b0 390
Reposted frombiru biru viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl